Titel: ABC-staden
Författare: Måns Wadensjö
Utgivningsår: 2011

Alektopat. Det är ordet som bäst beskriver hur jag känner för denna bok. Jag kan nämligen inte bestämma mig för vad jag tycker om historien. Till en början så kände jag att detta var en ny uppfriskande läsning mot det som jag tidigare har läst men efterhand känner jag att historien och språket blir lite för upprepande. Teman och uttryck återkommer.

Bland orden uppkommer en önskan om att säga så mycket, att förmedla en idé om något men ändå är det som om väldigt lite blir sagt. Eller så går det mig förbi vad det är han egentligen vill säga. Språket är poetiskt och till en början fastnar jag för den tonen men även det blir längre in mer upprepande och ger en känsla av att vara lite för stilistiskt uttänkt.

Centralt i berättelsen står Vällingby, den idé ur vilken Vällingby skapades och hur/om detta påverkar livet för dem som bor och verkar där. Främst får vi följa en ung man under hans vardag med jobb på nummerupplysningen, nyförälskelse och betraktandet av livet av tillvaron i en av Stockholms alla förorter.

Staden är en enhet som knyter an människorna trots att de aldrig blir en del av samma enhet. De blir aldrig en gemenskap, utan kopplas samman enbart på grund av den plats som de bor i. De tar del av samma utbud men känslan av att höra samman uppkommer aldrig trots goda intentioner från arkitekten att skapa en plats där arbete, bostad och centrum skulle utgöra det gemensamma goda livet.

 

Annonser