Förutom att det idag råkar vara min födelsedag, så släpps även mäss-, och seminarieprogrammet för bokmässan i Örebro. I år blir det ett besök tillsammans med min kära mor för att se om den kan bjuda på något för en mässkeptiker.

Överlag är jag ingen som springer på mässor oavsett inriktning, har varit på bokmässorna i Göteborg och Örebro men det intryck som mest och bäst består är att det är trångt och att fötterna blir rätt trötta.
Många dras även till de seminarier och författarsamtal med mer eller mindre kända författare men inte heller detta brukar vara något som kan uppbringa en lust till att trängas med andra och få ont i fötterna.

Mässor är också lite för mycket inriktade på konsumtion och jag har lite tvetydiga känslor inför det konsumtionssamhället som vi lever i och är en del av. Missförstå mig rätt, jag har inga problem med att köpa böcker. Egentligen är det just det som är mitt problem. Det är alldeles för lätt att köpa böcker och böcker köps.

Så trots detta utgångsläge blir det i alla fall ett besök på bokmässan i Örebro. Uppdatering följer.

Annonser