Titel: Cancer Ward
Författare: Aleksandr Solzhenitsyn
Utgivningsår: 1968

En bok på 570 sidor, skriven av en ryss och med en handling förlagd på en cancerklinik. Tre ting som kan få nästan vem som helst att tveka inför att plocka upp den här boken. Även om det tillsynes kan vara tre goda anledningar till att inte läsa boken är inget av dem goda nog för att låta bli. För på de här 570 sidorna, skrivna av en ryss får man en gripande historia om de människor som är intagna på en cancerklinik.

Historien börjar med att Pavel Nikolayevich Rusanov skrivs in på cancerkliniken. Tillsammans med honom får vi bekanta oss med de övriga patienterna och med de anställda. Det är en brokig skara med skiftande levnadsöden. Från Rusanov som arbetade för staten och som angav personer med följden att de sändes till arbetsläger, till Oleg Kostoglotov som är en av dessa som sändes i exil. Fokus i berättelsen skiftar även just från Rusanov till Kostoglotov.

Trots att det är en historia som rör sig i en sjukhusmiljö, med cancerprognoser, injektioner och amputationer, så blir det aldrig speciellt blodigt. Istället ligger fokuset på att berätta om hur de olika människorna anpassar sig till sin nya levnadssituation. Hur de i skuggan av sin sjukdom börjar reflektera över sina liv. Det som de har nu och det som de eventuellt kommer ha när de får lämna kliniken. Oavsett vilken plats de har haft i samhället så har de det gemensamt, att sjukdomen drabbar dem alla.

Annonser