Det har varit lite stilje på bloggen ett tag men det finns inget hot mot bloggens fortlevnad. Säkra källor ger vid hand att liemannen har fullt upp på andra håll.

Annonser