The Lost World

Titel: The Lost World
Författare: Arthur Conan Doyle
Utgivningsår: 1912

Kärleken sägs det, kan få människor att göra märkliga ting. Bokens protagonist, journalisten Edward Malone är förälskad i en kvinna men känslorna är inte besvarade. Detta förklarar hon beror på att han saknar den äventyrliga ådran. Malone är fast besluten att visa att han är en djärv man och anmäler sig som frivillig att följa med med på den expedition till Sydamerika som ska genomföras för att verifiera det professor Challenger påstår, nämligen att han har funnit ett område som bebos av urtidsdjur.

The Lost World känns som en klassisk äventyrsroman. Det finns en stor berättaranda och en hel del mer eller mindre underfundig humor men det är givetvis en berättelse av sin tid så vissa partier känns rätt daterade. Berättelsen vinner mycket på att huvudpersonen är så sympatisk och de övriga karaktärerna är rätt underhållande trots att de idag känns något stereotypa.

Betyget blir tre dinosar av fem.

Annonser