Summer Blonde

Titel: Summer Blonde
Författare: Adrian Tomine
Utgivningsår: 2003

Summer Blonde består av vad som bäst kan beskrivas som fyra serienoveller: Alter Ego, Summer Blonde, Hawaiian Getaway och Bomb Scare. Karaktärerna i de här berättelserna är alla i olika åldrar och i olika stadier i livet men det som förenar dem är att de inte är de mest sympatiska människorna, de är inte elaka i sin natur, utan är mest rätt bortkomna. Inte heller finns det en rak linje i berättelserna i den mening att de har en början och inte minst ett slut. De fungerar som en tillfällig inblick i de här människornas liv och i flera av novellerna så lämnar vi berättelsen när den egentligen kunde blivit som mest intressant.

Det här är det första som jag läser av Tomine och även om jag gillar den här typen av berättelser, när man tillfälligt slängs in och ur en berättelse så fastnar jag ändå inte för Summer Blonde. Det i sin tur beror nog mycket på hur den är tecknad. Det känns lite som om jag kommer att klaga på att den är för bra tecknad men till viss del känns det så. Eftersom det handlar mycket om relationer så blir det mycket ansikten och huvuden som pratar och då blir det lite tråkigt med bilder som känns lite för allmänna, i brist på ett bättre ord.

Summer Blonde tecknarstil

Annonser