Asterios Polyp

Titel: Asterios Polyp
Författare: David Mazzuccelli
Utgivningsår: 2009

Efter att Asterios lägenhet har brunnit ner så sätter han sig på bussen och lämnar det lilla som eventuellt finns kvar när lågorna har slocknat. Istället tar han och skapar sig ett nytt liv med bara det han har med sig i byxfickorna. Med hjälp av välvilliga medmänniskor har han ganska snart fått hyra ett rum och ett arbete som bilmekaniker. Det tidigare livet där han arbetade som arkitekt och där vardagen bestod av ändliga diskussioner om konst och varandet, är snart bara ett minne blott.

Asterois Polyp är ett utmärkt exempel på när ord och bild samspelar på allra högsta nivå och det är så här som serier ska vara när de är som bäst. Då de är helt beroende av varandra och om det ena skulle tas bort så skulle berättelsen fallera.

Asterios är egentligen ingen speciellt trevlig karaktär. Han är helt uppe i själv, ser sig som den store arkitekten trots att inget av hans verk någonsin har blivit byggda och är van att alltid stå i centrum. Asterios Polyp handlar som titeln avslöjar om Asterios men kanske ännu mer om perspektiv, speciellt då hur Asterios själv ser världen och sig själv i den. Bilden nedan visar hur skickligt Mazzucchelli använder sig av bilderna för att visa på hur Asterios sakta tar över och sätter sig själv och sin person i centrum.

Asterios Polyp - tecknarstil

 

Annonser