Bartitsu

Boken med den långa titeln The Sherlock Holmes school of self-defence; The manly art of Bartitsu as used against Professor Moriarty, är en sammanställning av den självförsvarsteknik som E.W Barton-Wright utvecklade under slutet av 1800-talet. Mest känd är den kanske för att Arthur Conan Doyle lät Sherlock Holmes använda sig av den här tekniken.

Efter att ha läst denna bok så är man beredd för de mest exraordinära situationer som man kan tänkas hamna i, som citaten nedan är ett bevis på. En fördel är visserligen om man dagligdags är utrustad med en cykel eller en käpp.

Using your bicycle as a shield when challenged by a ruffian at close quarters.

The safest way to meet an attack with a spiked staff or long stick when you are only armed with an ordinary walking-stick.

Bartitsu how to

Annonser