Astro City

Titel: Astro City: Life in the Big City
Författare: Kurt Busiek & Brent E. Anderson; Alex Ross
Utgivningsår: 1995

Den här recensionen av Kurt Busieks Astro City, krävde en ny etikett för att hjälpa till att kategorsiera inläggen, nämligen superhjältar. Däremot så kommer den med största sannolikhet inte att bli den mest använda etiketten, för jag förhåller mig väldigt tveksam till hela superhjältegenren.

Det var just som superhjälteskeptiker som jag fick rekommendationen att läsa Astro City och även om jag efter att ha läst Busieks seriealbum, inte är övertygad om superhjältars förträfflighet, så är jag i alla fall säker på Astro City är en bra historia om ett par superhjältar och de vanliga människor som lever i Astro City.

Detta för att Busiek fokuserar på hur det faktiskt skulle vara att leva i en stad, där personer med superkrafter är en normal del av vardagen. Hur de tjänar som en inspiration men även hur de med sina krafter kan skrämma den lilla, obetydliga människan. Mycket bygger Astro City kring devisen med stora krafter följer ett stort ansvar, och hur detta ansvar kan vara svårt nog att bära även om man har förmågan att flyga till olika delar i världen på en bråkdel av en sekund och förhindra olyckor och katastrofer. Speciellt när kroppen inte längre känns lika ung och smidig som tidigare och det enda som hjälten drömmer om att att helt kravlöst få flyga fritt.

Teckningarna är inte så mycket att orda om, de känns högst funktionella färglagda i en skarp färgskala.

Kurt Busiek skriver i sitt förord att hans kärlek till superhjältar är något som möts av oförståelse av många och att detta var en drivkraft för att skapa en superhjältehistoria i vilken han ville vidareutveckla superhjälten och människorna runt om dem. Att i viss mening ta ner hjälten på jorden men utan att förlora hjältestatusen och detta är något som han har lyckats väl med.

Astro City får fyra flygande män av fem.

Astro City - tecknarstil

Annonser