Babel-17

Titel: Babel-17
Författare: Samuel R. Delany
Utgivningsår: 1966

Poeten, lingvistikern, telepaten och rymdskeppskaptenen Rydra Wong får i uppdrag att lösa mysteriet med Babel-17 som används av fienden i samband med att deras agenter utför olika aggressiva attacker.

Rydra är inte bara en kodknäckare av rang hon lyckas även charma alla män som kommer i hennes närhet genom att hon med sina telepatiska krafter kan läsa av den andra personen och känna in vad den tänker och anpassa sig därefter för att få som hon vill.

Detta är bara en av sakerna som jag har stora bekymmer med i Babel-17. Delany försöker skapa en karaktär som både ska vara superstark och skör på samma gång och varje gång hon blir svag så kommer det en man till hennes undsättning och värst blir det ändå mot slutet då hon räddas av ännu en man.

En annan stor invändning som jag har är det att jag inte alls gillar berättelsens upplägg. Vi slängs från en färgstark miljö till en annan på en bråkdel av en millisekund och det är inte förrän i slutet som allt förklaras. Det blir lite för mycket rymdwestern möter rymddeckare av det för att det kan bli bra.

Eftersom det känns som om jag sågat boken intill limningen så kan jag väl även passa på att skriva lite om bokens tema. Delany tar fasta på uttrycket: ord är makt och bygger en tes om hur ett språk kan användas som vapen genom dess inneboende förmåga att bokstavligen omprogrammera människor. Han löser det visserligen på ett för historien trovärdigt sätt men satt i ett större sammanhang så känns det som en rätt daterad teori.

Babel-17 var verkligen en besvikelse, så betyget blir bara 2 rostiga enigma-maskiner av 5.

Uppdaterad: nu med bild på omslaget.