Rite of Passage

Titel: The Rite of Passage
Författare: Alexei Panshin
Utgivningsår: 1968

Efter att med tätt intervall ha läst två romaner av Delany till Nebulautmaningen, så var det en ren fröjd att få läsa Panshins The Rite of Passage. Där fanns en huvudperson som det var lätt att tycka om, den lite egensinniga tolvåriga Mia som lever tillsammans med sin pappa ombord ett rymdskepp till vilken en stor del av jordens befolkning tog sin tillflykt efter att jorden gick under. Livet ombord är noga reglerat, bland annat behövs det tillstånd från det styrande rådet för att skaffa barn. De som trots allt bryter mot bestämmelserna och förökar sig har förbrukat sin rätt att få leva ombord på skeppet och kommer att bli förpassad till exil på en koloniplanet. Ett straff som många ser som likställt med ett dödstraff.

Livet på planeterna är visserligen hårt men att se det som ett reellt dödsstraff berättar mer om relationen mellan de där uppe och de där nere. Det finns en inneboende hierarki mellan de ombord på rymdskeppet och de som lever på planeten. Människorna ombord på skeppen ses som snyltarna och människorna på planeterna benämns som smutsätare. Det är således en diskrepans mellan de som besitter kunskap och teknologi och de som tillverkar och odlar. Hierkarkin finns visserligen även ombord på skeppet med tar där inte samma extrema uttryck.

När ungdomarna fyller 13 år får de börja ta överlevnadskurser, för vid 14-års ålder strandsätts de med endast de nödvändigaste förnödenheterna på en av dessa koloniplaneter och ska genomföra den tre månaders övergångsrit som avgör om de överlever och får komma tillbaka till det bekväma livet ombord rymdskeppet.

Det är vid denna punkt som jag inser att nu kommer det att gå undan ifall Panshin ska hinna knyta ihop historien, för ett år går rasande fort och de tre månaderna svischar förbi. Det blir överfall, omhändertagande, fängelseutbrytning och förstörande av fiendeskepp på två röda.

Kanske tröttnade Panshin på sin skapelse och ville hasta igenom berättelsen men det är synd för det drar verkligen ner betyget något enormt. Det fanns underlag för att skapa något mer men istället blev det så lite.

Betyget blir 2 överlevnadsarmband av 5.

Uppdaterad: Nu med något gimpad bild

Annonser